Ощущение на ладонях

Ощущение на ладонях


Холодно.