Ощущение на ладонях

Ощущение на ладонях


Теплые.