Ощущение на ладонях

Ощущение на ладонях


Горячо.