Ощущение на ладонях

Ощущение на ладонях


Прохлада.